Møt kundane våre

Oppfølging og rådgjeving er ein stor del av kvardagen vår. I Tussa har vi høg fokus på kunde-tilfredsheit, og har som mål å opparbeide langsiktige og fruktbare relasjonar til alle kundane våre.
Her kan du lese meir om kva nokre av bedriftene har å seie om oss:

 

 

 Fora Form AS

 

 Rufo

 

 Flakk Gruppen

 Vi har over fleire år hatt eit tett  
 og kraftfullt samarbeid med Fora
 Form som mellom anna set eit
 viktig miljøstempel ved å kjøpe
 100 % vasskraft frå oss.
 Etter å ha opplevd ein av dei 
 useriøse aktørane i kraftbransjen
 ønskte Rufo seg tilbake til oss.
 I ti år har vi vore Flakk Gruppen 
 sin kraftleverandør. Eit verdi-
 skapande samarbeid for begge 
 partar.


 Vartdal Plastindustri

 Kleven

 Norled

 Heilt sidan tidleg på 1960-talet
 har vi hatt eit godt samarbeid
 med Vartdal Plastindustri.
 Vekerapport og samtalane med 
 fagfolka hos Tussa gir oss den
 oversikta vi treng.
 Tussa sin fleksibilitet, høge 
 servicegrad og profesjonelle
 administrasjon har gjort kraft-
 kvardagen enkel for oss.

 

Her er eit utval av kundane våre


 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kontakt seljar: 913 18 340
 
 
 
 

    
   Dagens spotpris 26.10.2021:

 16,66

øre per kWh