Kraftavtale til små og store bedrifter. Kortreist, trygt og enkelt!

Kraftavtalar for bedrift

Bedrifter har ulike behov avhengig av storleik, forbruk og type bransje bedrifta opererar i. Vi tek omsyn til dette når vi set saman bedriftsavtalene våre. Oppfølging og rådgjeving er ein viktig del av jobben vår. Vi hjelper deg med å få betre oversikt og ein meir lønnsam energibruk.

Og hugs, vi leverar straum til alle bedrifter i heile Norge

 
Kontakt oss på telefon eller send inn kontaktskjema.

Margrete H. Hovde
Salssjef energi bedrift
margrete.hovde@tussa.no
+ 47 913 18 340
 
 
 
 

 

Spotpris til bedrift

Ei spotavtale følgjer prisendringane på den norske kraftbørsen Nordpool. Sjølv med store svingingar i kraftprisen syner slike avtalar seg å vere mest lønsame over tid for mange bedrifter.

Fordelar med spotavtale til bedrift:
 • Inga binding
 • Eiga kundekontakt
 • Di side med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den einskilde målar og forbruk
 • Ikkje fakturagebyr ved å velje elektronisk faktura
 • Bedrifta får tilbod om E-postfaktura eller filfaktura (e2b)
 • Tilbod om særskilde kraftavtalar for tilsette

Prisinformasjon for spotavtale >

 
 

 

Fastpris til bedrift

Mange store bedrifter har spart mykje pengar på gode råd frå oss. Normal lengde for ei fastprisavtale er inntil 3 år. Avtala er bindande og kan ikkje seiast opp i avtale perioden.

Fordelar med spotavtale til bedrift:
 • Sikra fastpris per kWh for heile avtaleperioden
 • Eiga kundekontakt som gir råd om avtalelengde og når det er gunstig å inngå avtale
 • Di side med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den einskilde målar og forbruk
 • Ikkje fakturagebyr ved å velje elektronisk faktura
 • Bedrifta får tilbod om E-postfaktura eller filfaktura (e2b)
 • Tilbod om særskilde kraftavtalar for tilsette

Prisinformasjon for fastpris >

 

 

Kombiavtale til bedrift

Ei avtale som er samansett av fastpris- og spotavtale. Du kan sjølv setje saman di eiga avtale og få den avtala som høver best for bedrifta di. Sjølvsagt i god dialog med oss!

Fordelar med kombiavtale til bedrift:
 • Optimal miks av risiko og tryggleik. Du kan sikre deg delvis og seinare velje å dekkje opp restvolumet 
 • Eiga kundekontakt med høg kompetanse som gir råd om avtalelengde og når det er lønsamt å inngå avtale
 • Di side med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den einskilde målar og forbruk
 • Ikkje fakturagebyr ved å velje elektronisk faktura
 • Bedrifta får tilbod om E-postfaktura eller filfaktura (e2b)
 • Tilbod om særskilde kraftavtalar for tilsette

Prisinformasjon for kombiavtale >

 

 

Forvaltning

Med Tussa forvaltning dreg du nytta av Tussa si børs- og kraft-kompetanse
Børsavdelinga vår har gjennom ti år hausta erfaring gjennom kjøp og sal av kraft på kraftmarkanden og utvikla system og strategiar for å oppnå gevinst på krafthandlane. No kan Tussa sine eigne metodar for handel på børsen også kome bedrifta di til gode, og gi vesentlege rabattar på kraftprisen.
 
 
 

Les meir om forvaltning >

 

 


 
 

Kraftavtale for bedrift med lågt forbruk!

Vi har gode kraftavtalar for bedrifter med lågt forbruk. Med lågt forbruk meiner vi forbruk på mindre enn 100 000 kWh i året. Du kan finne ut meir om desse kraftavtalane anten ved å ta kontakt med oss. Saman skal vi finne den avtala som er mest lønsam for bedrifta di!
 
 
 

 

 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kontakt seljar: 913 18 340
 
 
 
 

    
   Dagens spotpris 26.10.2021:

 16,66

øre per kWh