Kraftavtale til små og store bedrifter. Kortreist, trygt og enkelt!

Spotpris til bedrift

Ei spotavtale følgjer prisendringane på den norske kraftbørsen Nordpool. Sjølv med store svingingar i kraftprisen syner slike avtalar seg å vere mest lønsame over tid for mange bedrifter.

Fordelar med spotavtale til bedrift:
 • Inga binding
 • Eiga kundekontakt
 • Di side med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den einskilde målar og forbruk
 • Ikkje fakturagebyr ved å velje elektronisk faktura
 • Bedrifta får tilbod om E-postfaktura eller filfaktura (e2b)
 • Tilbod om særskilde kraftavtalar for tilsette

Prisinformasjon for spotavtale >

 
 

 

Fastpris til bedrift

Mange store bedrifter har spart mykje pengar på gode råd frå oss. Normal lengde for ei fastprisavtale er inntil 3 år. Avtala er bindande og kan ikkje seiast opp i avtale perioden.

Fordelar med spotavtale til bedrift:
 • Sikra fastpris per kWh for heile avtaleperioden
 • Eiga kundekontakt som gir råd om avtalelengde og når det er gunstig å inngå avtale
 • Di side med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den einskilde målar og forbruk
 • Ikkje fakturagebyr ved å velje elektronisk faktura
 • Bedrifta får tilbod om E-postfaktura eller filfaktura (e2b)
 • Tilbod om særskilde kraftavtalar for tilsette

Prisinformasjon for fastpris >

 

 

Kombiavtale til bedrift

Ei avtale som er samansett av fastpris- og spotavtale. Du kan sjølv setje saman di eiga avtale og få den avtala som høver best for bedrifta di. Sjølvsagt i god dialog med oss!

Fordelar med kombiavtale til bedrift:
 • Optimal miks av risiko og tryggleik. Du kan sikre deg delvis og seinare velje å dekkje opp restvolumet 
 • Eiga kundekontakt med høg kompetanse som gir råd om avtalelengde og når det er lønsamt å inngå avtale
 • Di side med oppdatert informasjon knytt til avtalen, den einskilde målar og forbruk
 • Ikkje fakturagebyr ved å velje elektronisk faktura
 • Bedrifta får tilbod om E-postfaktura eller filfaktura (e2b)
 • Tilbod om særskilde kraftavtalar for tilsette

Prisinformasjon for kombiavtale >

 

 

Kraftavtale for bedrift med lågt forbruk!

Vi har gode kraftavtalar for bedrifter med lågt forbruk. Med lågt forbruk meiner vi forbruk på mindre enn 100 000 kWh i året. Du kan finne ut meir om desse kraftavtalane anten ved å ta kontakt med oss, eller ved å klikke på linken under. Saman skal vi finne den avtala som er mest lønsam for bedrifta di!
 
 

 Kraftavtalar til bedrifter med forbruk på under 100 000 kWh i året!

 

 

 

Fyll inn det enkle kontaktskjemaet ved å klikke på "Kontakt meg", så tek vi kontakt og hjelper di bedrift med å finne rett kraftavtale.


Margrete H. Hovde

Salssjef energi bedrift
+ 47 913 18 340

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
DI SIDE
 
 
 
 
 
 
 

Gløymt passord?    Registrer brukar

Logg inn med

 
 
phone.png
Kontakt seljar: 913 18 340
 
 
 
 

    
   Dagens spotpris 16.01.2021:

 42,3

øre per kWh