Kabelpåvising

Ved alt gravearbeid pliktar du å sjekke om det ligg kablar som kan bli skada i bakken under gravinga.

Du har ansvaret

Det er den som grev som har ansvaret for å sjekke om Tussa eller andre kabeleigarar har installasjonar under bakken. Brot på coax-kablar eller fiberkablar kan får store konsekvensar, både med omsyn til skade på menneske og utstyr, men også ved at delar av området kan bli utan internett og tv i kortare eller lengre periodar. Den som er årsaka til skaden risikerer å bli stilt økonomisk ansvarleg for dei totale kostnadane eit brot kan medføre. Erstatningsbeløpet kan i verste fall bli på fleire hundre tusen kroner.
 

 

For å bestille kabelpåvising:

 
I Tussa IKT sitt kabel-TV-nett i Ulstein, Herøy og Hareid:
Ta kontakt med Com-Net på e-post kontakt@com-net.no eller telefon 40 00 48 80
 
I Tussa IKT sitt fibernett: