Digital-TV
DigitalTV bedrift artbilde.jpg

TV-løysing til bedrifter

Tussa leverer ei framtidsretta TV-løysing frå Telia Bedrift. Du får fleire TV-punkt som er kopla til Tussa sin TV-pakke. Kvaliteten er høg, administrasjonen er enkel og kanaltilbodet er stort.

TV frå Telia vert brukt av mange bedrifter i Norge i dag. Stadig fleire ser verdien av at eigne tilsette er oppdaterte med siste nytt, samtidig som både tilsette og kunder får tilgang til nyheiter og underholdning.
 
Med Digital-TV frå Telia har du friheit til å sette saman ein eigen tv-pakke. Vi tilbyr ein standardpakke som du kan utvide med fleire kanalar etter behov. I tillegg er det mogleg med ein informasjonkanal som t.d. kan nyttast i fellesrom som resepsjon eller kantine.

Du får alltid digitale signaler til alle skjermane i bedrifta, inkludert PC/Mac klientar, anten via marknaden sin minste dekodar eller via ei dekoderfri løysing.
 

Kontakt oss så finn vi rette løysinga til bedrifta di!

 
 

Steinar Hauge
Steinar Hauge
Salssjef Tussafiber
Tussa IKT
steinar.hauge@tussa.no
Tlf: 70 04 61 30
Mobil: 906 72 910
Last ned VCF
 
 
 
 
 
Kontakt
 

Tussa IKT

70 04 62 00