Digital-TV
DigitalTV bedrift artbilde.jpg

TV-løysing til bedrifter

Tussa leverer ei framtidsretta TV-løysing frå Get TDC. Du får fleire TV-punkt som er kopla til Tussa sin TV-pakke. Kvaliteten er høg, administrasjonen er enkel og kanaltilbodet er stort.

TV frå GET vert brukt av mange bedrifter i Norge i dag. Stadig fleire ser verdien av at eigne tilsette er oppdaterte med siste nytt, samtidig som både tilsette og kunder får tilgang til nyheiter og underholdning.
 
Med Digital-TV frå Get har du friheit til å sette saman ein eigen TV-pakke. Vi tilbyr ein standardpakke som du kan utvide med fleire kanalar etter behov. I tillegg er det mogleg med ein informasjonkanal som t.d. kan nyttast i fellesrom som resepsjon eller kantine.

Du får alltid digitale signaler til alle skjermane i bedrifta, inkludert PC/Mac klientar, anten via marknaden sin minste dekodar eller via ei dekoderfri løysing.
 

Kontakt oss så finn vi rette løysinga til bedrifta di!

 
 


Steinar Hauge
Salssjef Tussafiber
Tussa IKT
steinar.hauge@tussa.no
Tlf: 70 04 61 30
Mobil: 906 72 910
Last ned VCF