Nettbanner_breibandssjekkBedrift_middels.jpg

Breiband

Til bedrifter leverer vi breiband via kopar- og fibernett, samt radio.

Bestilling

 
 
Du kan bestille xDSL-produkt ved å ta breibandssjekken.
 
 
 
Produkt xDSL
 
Fart inn
Fart ut
Pris pr. md.
Tussa Breiband 7/1
7 Mb/s
(5 - 8 Mb/s)
1 Mb/s
(0,4 - 1,2 Mb/s)

495,-

Tussa Breiband 20/1
20 Mb/s
(17 - 24 Mb/s)
1 Mb/s
(0,4 - 1,2 Mb/s)

545,-

Tussa Breiband 25/5
25 Mb/s
(23 - 26 Mb/s)
5 Mb/s
(3,5 - 5,5 Mb/s)

645,-

Tussa Breiband 30/10
30 Mb/s
(28 -31 Mb/s)
10 Mb/s
(8 - 10 Mb/s)

695,-

Tussa Breiband 40/20
40 Mb/s
(38 - 41 Mb/s)
20 Mb/s
(17 - 21 Mb/s)

745,-

Tussa SHDSL 2/2
2 Mb/s
(1,5 - 2,5 Mb/s)
2 Mb/s
(1,5 - 2,5 Mb/s)

1 895,-

Tussa SHDSL 4/4
4 Mb/s
(3,5 - 4,5 Mb/s)
4 Mb/s
(3,5 - 4,5 Mb/s)

2 395,-

Alle prisar er eks. mva. og gjeld ved nybestilling og ved utvida abonnementsperiode.
 
Vi leverer med hastigheit inntil oppgitt kapasitet - avhengig av linjelengde og kvalitet på linja.
 
Dersom vi ser at vi på grunn av linjelengde og kvalitet på linja ikkje kan levere inntil oppgitt kapasitet, tilrår vi eit abonnement med lågare hastigheit og pris.