Skybaserte IT-tenester frå Tussa

Skybaserte IT-tenester

Vi leverer skybaserte IT-tenester rett frå vårt framtidsretta og miljøvenlege datasenter. Saman med deg finn vi den beste IT-løysinga for bedrifta di.

Fleksibel og kostnadseffektiv
Kundane våre lever i takt med sin eigen produksjon. I praksis betyr det at IT-kostnaden vert skalert opp og ned, alt etter behovet i bedrifta. Med oss betalar du for det du brukar. Dette gjer at du aldri treng å investere meir enn nødvendig for å sikre framtidig vekst. Anten du må skalere opp eller ned leverer vi den kapasiteten du treng, noko som er like viktig i gode som i dårlege tider.
 
Stabilt, sikkert og sytalaust
For å sikre stabile tenester, vert alle IT-systema overvaka dag og natt. Som kunde har du tilgang til 50 IT-ekspertar som alle jobbar for at IT-løysingane dine skal fungere optimalt. Vi er her kvar einaste dag heile året. Dette gir deg tryggleik også når eigne tilsette har ferie.
 

Kontakt oss!

 

Norodd Dyrhovden
Norodd Dyrhovden
Sals-og produktsjef IKT Bedrift
Tussa IKT
norodd.dyrhovden@tussa.no
Tlf: 70 04 64 64
Mobil: 922 96 776
Last ned VCF