Sikkerheit
IT-sikkerheit!

Sikkerheitskontroll

Tek du IKT-sikkerheita på alvor? IKT-sikkerheit er eit omfattande tema med mange aspekt, og det er lett å oversjå viktige moment.
 
- Har du "lagt lista" i form av ein sikkerheitspolicy?
- Har du planen klar om det oppstår ein brann på datarommet?
- Har brukarane eit bevisst forhold til kva som er akseptabel bruk, og får dei jamleg opplæring?
- Har du verifisert både backup og gjenoppretting av viktige data?
- Har du etablert gode rutinar for oppdatering og vedlikehald av serverar?
 
DETTE GJER VI
1. Kartlegging ved hjelp av sjekkliste, intervju og samtalar med IT-sjef.
2. Analyserer resultatet.
3. Gjennomfører Workshop med IT-sjef og leiargruppe (1/2 dag).
  • Kundetilpassa oppdatering om IT-sikkerheit avhengig av behov.
  • Statusrapport basert på innleiande undersøkingar.
  • Avklare fokusområde for vidare arbeid.
  • Lagar sluttrapport
DETTE FÅR DU
1. Større fokus på informasjonssikkerheit.
2. Oversikt over eventuelle forsømte område.
3. Vedtaksgrunnlag for vidare arbeid med IT-sikkerheit.

 

Kontakt oss i dag!


Norodd Dyrhovden
Norodd Dyrhovden
Sals-og produktsjef IKT Bedrift
Tussa IKT
norodd.dyrhovden@tussa.no
Tlf: 70 04 64 64
Mobil: 922 96 776
Last ned VCF
Hallvard Almestad
Hallvard Almestad
IKT-rådgjevar
Tussa IKT
hallvard.almestad@tussa.no
Tlf: 70 04 63 75
Mobil: 909 63 555
Last ned VCF
Jan-Olav Dagfinrud
Jan-Olav Dagfinrud
Salssjef partnersal
Tussa IKT
jan-olav.dagfinrud@tussa.no
Tlf: 70 10 36 36
Mobil: 982 63 220
Last ned VCF