Vi tek pulsen på sikkerheit i IKT-miljøet ditt

I eit stadig veksande driftsmiljø med eit stort tal kundar, har vi fokus på sikkerheitsaspektet i alle samanhengar.

Basert på erfaringa vår med IKT sikkerheitsarbeid kan vi ta pulsen på IKT-miljøet ditt med tanke på sikkerheit. Vi vurderer både strategiske sikkerheitsspørsmål og tekniske løysingar, samtidig som vi vil fokusere på dine behov og løysingar.
 

Kontakt oss så hjelper vi bedrifta di med å gjere
dei rette vala!