Sentrale tenester
loysingssenter.jpg

Tussa Servicedesk

Med servicedesk hos Tussa får brukarane tilgang til IT-kompetanse via e-post, internett og telefon.

Servicedesk nivå
 
Support på e-post
25,-
Standard (8-16)
75,-
Utvida  (7-17)
99,-
 
Opningstider
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 16.00
(mulegheit for å utvide frå kl. 07.00 - 17.00)
 
Auka effektivitet med andre driftsytingar
Dersom du kombinerer vår servicedesk-teneste med anna driftsbistand vil vi kunne hjelpe deg med tilgangar og andre utfordringar – utan å måtte involvere andre.
 
Mange problemstillingar brukarane har er knytt mot passord-problematikk og spørsmål om tenestar dei nyttar er tilgjengelege. Ved hjelp av ei driftsavtale eller ovarvaking vil vi raskt kunne hjelpe deg med slike spørsmål. På den måten vil du auke effektiviteten for dine tilsette.

 

Kontakt oss i dag for å bestille tenesta!