Sentrale tenester

Tussa Servicedesk

Med servicedesk hos Tussa får brukarane tilgang til IT-kompetanse via e-post, internett og telefon.
Vi skreddarsyr også tenester etter ditt behov!

 
Opningstid: Måndag - fredag: kl. 08.00 - 16.00 (mulegheit for å utvide frå kl. 07.00 - 17.00)
 
Servicedesk og tilhøyrande tenester
Nettsupport
 Standard
 Utvida
 Full
Pris pr. md.
25,-
75,-
99,-
 
Kontaktpunkt for IKT-support via Mail
x
x
x
x
Formidling av saker til konsulent
 
x
x
x
Sjølvbetening av saker via web
x
x
x
x
Kontaktpunkt for IKT-support via telefon
 
x
x
x
1-linje generell IT-support, inntil 5 min.
 
 
x
x
Eskalering og prioritering av innmelde saker
 
 
x
x
Enkel klient-support på operativsystem og nettverk, inntil 5 min.
 
 
x
x
Kontaktpunkt for behov og bestilling av IT-utstyr
 
 
x
x
Support på Microsoft office, Internet Explorer og Adobe Reader. Inntil 5 min.
 
 
x
x
Rapportering
 
 
x
x
Brukaradm. av filområde, operativsystem, applikasjonar og Citrix
 
 
 
x
Enkel print support med overvaking og handtering av kø
 
 
 
x
Brukaradministrasjon - opprette og slette brukarar. Stk. pris.
 
 
 
x
3-parts linjeleverandørhandtering. Avgr. til 2 lev.
 
 
Opsjon*
x
3-parts applikasjonsleverandørhandtering
 
 
Opsjon*
Opsjon*
Konsulentarbeid- feilsøking av lokalinstallert programvare og operativsystem.
 
 
 
 
Konsulentarbeid - på staden support hos kunde.
 
 
 
 
Merk. Standard er ei teneste for kunden sitt IT-personell. Support av fag-applikasjonar inngår ikkje i tenesta.
 
* Tenesta vert prisa for kvar einskild leverandør.