Sentrale tenester

Servicedesk - tenester!

Oversikt over Tussa sin servicedesk og tilhøyrande tenester. Vi kan også skreddarsy tenester etter ditt behov!

 
Servicedesk - tenester
 Standard 
 Utvida
 Full
Merknad
Kontaktpunkt for IKT-support via Mail
x
x
x
 
Formidling av saker til konsulent
x
x
x
 
Sjølvbetening av saker via web
x
x
x
 
Kontaktpunkt for IKT-support via telefon
x
x
x
 
1-linje generell IT-support
 
x
x
Inntil 5 min
Eskalering og prioritering av innmelde saker
 
x
x
 
Enkel klient-support på operativsystem og nettverk
 
x
x
Inntil 5 min
Kontaktpunkt for behov og bestilling av IT-utstyr
 
x
x
 
Support på Microsoft office, Internet Explorer og Adobe Reader
 
x
x
Inntil 5 min
Rapportering
 
x
x
 
Brukaradm. av filområde, operativsystem, applikasjonar og Citrix
 
 
x
 
Enkel print support med overvaking og handtering av kø
 
 
x
 
Brukaradministrasjon - opprette og slette brukarar
 
 
x
Stk. pris
3-parts linjeleverandørhandtering
 
Opsjon*
x
Avgr. til 2 lev.
3-parts applikasjonsleverandørhandtering
 
Opsjon*
Opsjon*
 
Feilsøking av lokalinstallert programvare og operativsystem
 
 
 
Konsulentarb.
På staden support hos kunde
 
 
 
Konsulentarb.
Merk. Standard er ei teneste for kunden sitt IT-personell. Support av fag-applikajsonar inngår ikkje i tenesta.
 
* Tenesta vert prisa for kvar einskild leverandør.