Steikje sytalaust
Tussa WlanaaS.jpg

Tussa WlanaaS - Trådlaust nettverk som ein teneste

Har du behov for sikkert, stabilt og sytalaust nettverk for bedrifta eller for gjestar? Tussa IKT levere det som trengs. Vi leverer både for innandørs og utandørs nettverk, og alt er overvaka og drifta av Tussa IKT sitt løysingssenter. Ein unngår dyre investeringar, garantihandtering samt rask og fagleg support, alt til ein avtalt pris pr. md.

Bruk det trådlause nettverket for gratis
marknadsføring på Facebook
Har bedrifta eigne sider på facebook, kan vi setje opp at gjestane får tilgong til internett ved å sjekke inn på bedrifta si facebook-side. Dette vil generere trafikk på sida, som igjen vil gje «gratis» marknadsføring.

Om Tussa WLAN
Behova kan være basert på tal klientar, krav til kapasitet, autentiseringsmåtar og RF miljø hos kunden. Alle aksesspunkta har brannmur, som gjer at ein kan filtrere og isolere trafikken heilt ute i nettverket. Det kan separerast på applikasjon, eller begrense bandbreidde ut frå type trafikk, som t.d. video og lyd. Dette gjer at ein kan sikre brukarane i bedrifta nok bandbreidde, sjølv om ein delar ut kapasitet til gjestenett.
Dersom nettverket skal nyttast både for interne brukarar og gjestar er det viktig å separere trafikken, både med tanke på infeksjon av malware og skadevare, samt for å beskytte bedriftsintern informasjon.
 

Kontakt oss for å bestille tenesta!

 
Norodd Dyrhovden
Norodd Dyrhovden
Sals-og produktsjef IKT Bedrift
Tussa IKT
norodd.dyrhovden@tussa.no
Tlf: 70 04 64 64
Mobil: 922 96 776
Last ned VCF