Steikje sytalaust
Tussa Mss.jpg

Tussa Managed SIEM - administrert sikkerheitsteneste

Tussa Managed SIEM er ei sikkerheitsteneste som ved hjelp av analyse og kognitiv intelligens kan hindre eit dataangrep i bedrifta di. Tenesta overvakar og varslar om unormal trafikk i datanettverket ditt.

I nært samarbeid med Pedab Norge har vi bygd opp ei teneste som passar både private og offentlege bedrifter i alle størrelsar. Løysinga sørger for at datatrafikken i bedrifta di vert overvaka døgnet rundt, heile året. Ved hjelp av kognitiv intelligens, basert på eit team av sikkerheitsanalytikarar og marknadsleiande løysingar frå IBM, kan vi avdekke truslar og dataangrep på eit tidleg tidspunkt og kome med tiltak.
 
Løysinga er automatisk og vert også oppdatert etter kvart som nye truslar/sårbarheiter blir oppdaga ein eller annan stad i verda.
 
Med kontinuerleg automatisk og manuell analyse frå både Tussa og Pedab, i tillegg til IBM sitt cybersecurity miljø, er bedrifta di godt rusta mot framtidige dataangrep.
 
Dette får du med Tussa Managed SIEM
- Overvaking av nettverket ditt i sanntid
- Sikkerheitsrapportar
- Dagleg statusrapport
- Varsling om aktuelle cybertruslar
- Tilgang til sikkerheitsteam
- Tilgang til sikkerheitsekspertar
 

Kontakt oss for å bestille tenesta!

 
Norodd Dyrhovden
Norodd Dyrhovden
Sals-og produktsjef IKT Bedrift
Tussa IKT
norodd.dyrhovden@tussa.no
Tlf: 70 04 64 64
Mobil: 922 96 776
Last ned VCF