Telefonsupport ved kritiske hendingar

Dette er hendingar som hindrar deg i å få tilgang til eller bruke tenester eller data, og har alvorlege konsekvensar for tidsfristar eller lønsam drift, eller påverkar fleire brukarar eller tenester.