Steikje sytalaust
Tussa Klient helsesjekk.jpg

Klient helsesjekk og kontroll

All informasjon, anten det er bedriftsinformasjon eller av privat karakter, kan i dag gjerast tilgjengeleg på alle typar klientar. Anten det er ein PC, smarttelefon eller eit nettbrett, kan kritisk informasjon bli nådd raskt. Difor er det blitt viktigare enn nokon gong å ha god kontroll på klienten.

Klient helsesjekk for Tussa Cloud-kundar

Oppdatering og sjekk av PC-ar og Mac-ar som koplar seg opp mot Tussa Cloud-løysinga. Ein oppdatert klient vil sikre brukaren ei god kundeoppleving.
 • Oppdatert og rett innstilt OS (Windows / Mac)
 • Oppdatert Citrix Receiver-klient
 • Ein oppdatert og aktiv Antivirus-klient, med god oppfølging og rapportering
 • Sjekk av andre problemstillingar på klient
 • Samla rapport etter avslutta helsesjekk
Opsjonar
1) Sette opp virus-varsling direkte til vår 1-linje ServiceDesk
2) Oppdatering av lokal programvare («eit standard sett av programvare»)
 
 

Klientkontroll for mobile einingar og PC / Mac

 • Verkty for inventar (maskinvare/programvare)
 • Verkty for distribusjon av applikasjonar (Office og app-ar)
 • Verkty for sletting (remote wipe)     
 • Inkludert ei Antivirus-løysing som alltid er
  oppdatert
 • Windows oppdateringsstyring sørgjer for oppdatert operativsystem
 • God rapportering (full kontroll)
Malware-beskytta klient for PC/Mac
Ved å inkludere eit Malware-vern på klienten din sikrar du klienten for all skadeleg programvare inkludert virus, trojanarar, ormar, ransomware, adware og spyware.

Kontakt oss for bestilling!

 
Norodd Dyrhovden
Norodd Dyrhovden
Sals-og produktsjef IKT Bedrift
Tussa IKT
norodd.dyrhovden@tussa.no
Tlf: 70 04 64 64
Mobil: 922 96 776
Last ned VCF