Office 365 Enterprise detaljert innhald

Tilbake til Office 365 Enterprise

 
Office 365 pris pr. brukar/md.
Kr 64,90
Kr 187,50
Kr 328,10
Lisens/Abonnement
Enterprise E1
Enterprise E3
Enterprise E5
E-postdrifting med 50GB postboks og eigendefinert adresse for e-postdomene.
x
x
x
Skrivebordsversjonar av Office 2016-programm: Outlook, Word, Excel, PowerPoint og OneNote. Access er berre tilgjengelig på PC. Office 2016 for Windows og Mac er gjeldande versjonar av Office-programma. Kundar med eit aktivt abonnement vil få dei nyaste versjonane så fort disse er tilgjengelig.
 
x
x
Nettversjon av Outlook, Word, Excel og PowerPoint.
x
x
x
Éin lisens dekker fem telefonar, nettbrett og PC-ar eller Mac-ar per brukar. Kompatibel med Windows 7 eller nyare. Office 2016 for Mac krever Max OS X 10.10.
 
x
x
Fillagring og -deling med 1TB lagringsplass i OneDrive.
x
 
 
Fillagring og -deling med ubegrensa lagringsplass i OneDrive. Ubegrensa lagringsplass i OneDrive for abonnement med fem eller fleire brukarar. Microsoft tilbyr i utgangspunktet 5TB lagringsplass i OneDrive pr brukar. Kundar som vil ha ekstra lagringsplass i OneDrive, kan be om det etter behov ved å kontakte Microsoft Kundestøtte. Abonnement med færre enn fem brukarar får 1TB lagringsplass i OneDrive per brukar. 
 
x
x
Informere og engasjere med kommunikasjonsområder og gruppeområder på Intranett ved bruk av SharePoint.
x
x
x
Vær vert for nett- og videokonferanser for opptil 250 personer. For HD-samtalar, kompatibel maskinvare og breibandskopling som krever minst 4Mbps.
x
x
x
Vær vert for opptil 10 000 personar med Skype-møtekringkasting.
x
x
x
Få eit senter for teamarbeid med Microsoft Teams.
x
x
x
Samarbeid på tvers av avdelingar og steder med Yammer.
x
x
x
Søk og oppdagelse med Delve.
x
 
 
eDiscovery med lokalt søk, rettsleg sperre og eksport.
 
x
 
Avansert eDiscovery med lokalt søk, rettsleg sperre, eksport og analyser.
 
 
x
Administrere tidsplanar og daglege gjeremål for medarbeidarar med Microsoft StaffHub.
x
x
x
Administrere oppgåver og teamarbeid med Microsoft Planner.
x
x
x
Manuelle reglar for lagring og sletting og manuell klassifisering.
x
x
x
Beskytte postboksen mot skadelege koplingar og vedlegg med Exchange Online Advanced Threat Protection.
 
 
x
Kontrollere korleis kundestøtten får tilgang til postboksen med Customer Lockbox.
 
 
x
 
Automatisk klassifisering, smart import og meir med Advanced Data Governance.
 
 
x
Vurder risiko, og få innblikk i potensielle truslar med Office 365 Cloud App Security.
 
 
x
 
Avanserte personlege og organisasjonsmessige analyser med MyAnalytics and Power BI Pro.
 
 
x
 
Foreta, motta og overføre anrop på tvers av ei rekke einingar med Telefonsystem.
 
 
x
 
Opprette møter med eit innringingsnummer som møtedeltakarane kan bruke for å delta på møter med telefonkonferanser.
 
 
x
 
Maksimalt tall brukarar: ubegrenset.
x
x
x
Støtte for FastTrack-distribusjon ved kjøp av 50 lisensar eller fleire, utan ekstra kostnad.
x
x
x
 
Telefon- og nettbasert støtte ved kritiske hendelsar.
x
x
x
 
 
Alle Office 365 abonnementa inkluderer
 
Garantert oppetid på 99,9 % med finansielt støtta SLA
Nettbasert støtte på IT-nivå og telefonstøtte for kritiske problem
Active Directory-integrasjon for enkel behandling av brukar-legitimasjon og tilgangar
Datasikkerheit i verdsklasse