Vi tilbyr profesjonelle IT-tenester frå marknadens beste datasenterfasilitetar, strategisk plassert på Sunnmøre.

 
Tussa IKT produserer og sel kommunikasjonstenester og IT-tenester. Tussa IKT sitt breibandsnett dekkjer heile søre Sunnmøre, og selskapet har ei offensiv fibersatsing mot hushaldningar og bedriftsmarknaden. Parallelt med dette blir det satsa sterkt på IT-tenester til næringslivet, primært i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men også til andre delar av landet. Med eige datasenter og stort internt fagmiljø kan Tussa tilby miljøvenlege og framtidsretta it-løysingar til både små og store bedrifter.
 
Tussa IKT AS har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta og avdeling i Ålesund. Sentralbord, tlf. 70 04 62 00
 
Tussa IKT AS, Langemyra 6, 6160 Hovdebygda
Tussa IKT AS, Retirovegen 4, 6090 Ålesund
 

Kontaktpersonar i Tussa IKT     

 
Ivar Driveklepp
Ivar Driveklepp
Adm.direktør
Tussa IKT
ivar.driveklepp@tussa.no
Tlf: 70 04 62 25
Mobil: 915 97 551
Last ned VCF
Norodd Dyrhovden
Norodd Dyrhovden
Sals-og produktsjef IKT Bedrift
Tussa IKT
norodd.dyrhovden@tussa.no
Tlf: 70 04 64 64
Mobil: 922 96 776
Last ned VCF
Hallvard Almestad
Hallvard Almestad
IKT-rådgjevar
Tussa IKT
hallvard.almestad@tussa.no
Tlf: 70 04 63 75
Mobil: 909 63 555
Last ned VCF
Jan-Olav Dagfinrud
Jan-Olav Dagfinrud
Salssjef partnersal
Tussa IKT
jan-olav.dagfinrud@tussa.no
Tlf: 70 10 36 36
Mobil: 982 63 220
Last ned VCF
Kjell Arne Sommerstad
Kjell Arne Sommerstad
Salssjef avd. Ålesund
Tussa IKT
kjell.arne.sommerstad@tussa.no
Tlf: 70 10 36 17
Mobil: 920 66 608
Last ned VCF
Ingeborg Remø
Ingeborg Remø
IKT-rådgjevar
Tussa IKT
ingeborg.remo@tussa.no
Tlf: 70 10 36 15
Mobil: 900 75 072
Last ned VCF
Steinar Hauge
Steinar Hauge
Salssjef Tussafiber
Tussa IKT
steinar.hauge@tussa.no
Tlf: 70 04 61 30
Mobil: 906 72 910
Last ned VCF
Øyvind Lislevatn
Øyvind Lislevatn
Avd. leiar konsulent
Tussa IKT
oyvind.lislevatn@tussa.no
Tlf: 70 10 36 13
Mobil: 913 92 020
Last ned VCF
Rune Bernås
Rune Bernås
Avd. leiar Løysingssenteret
Tussa IKT
rune.bernaas@tussa.no
Tlf: 70 04 62 45
Mobil: 930 55 878
Last ned VCF
Jonny Vassli Hansen
Johnny Vassli Hansen
Avd. leiar kommunikasjon
Tussa IKT
johnny.hansen@tussa.no
Tlf: 70 04 62 32
Mobil: 918 52 554
Last ned VCF
Karl Johan Kvernland
Karl Johan Kvernland
Leiar IT-seksjon
Tussa IKT
karl.kvernland@tussa.no
Tlf: 70 10 36 25
Mobil: 917 79 244
Last ned VCF