Konsulent
Tussa ikt konsulenter.jpg

Virtualisering

Konsulentane våre har lang erfaring innan oppsett, konfigurering, drift og feilsøking av serverar.

Vi kan hjelpe deg med både virtuelle serverar og fysiske serverar!
 
Nokre av fordelane med ei virtuell serverplattform er at du som kunde får betre fleksibilitet, skalerbarheit, og utnyttingsgrad av dei fysiske serverane. Noko som igjen gir deg moglegheit til å etablere løysingar for å sikre serverane dine og data i forhold til krava dine til oppetid og redundans. Konsulentane våre hjelper deg med å setje opp den løysinga som passar best for behovet ditt.

Det finst ulike virtualiseringsplattformer med ulik fokus, vi har sertifiserte konsulentar på 2 av dei mest anerkjente plattformene frå vmware og Citrix.

 
 

Kontakt oss i dag!


Norodd Dyrhovden
Norodd Dyrhovden
Sals-og produktsjef IKT Bedrift
Tussa IKT
norodd.dyrhovden@tussa.no
Tlf: 70 04 64 64
Mobil: 922 96 776
Last ned VCF
Hallvard Almestad
Hallvard Almestad
IKT-rådgjevar
Tussa IKT
hallvard.almestad@tussa.no
Tlf: 70 04 63 75
Mobil: 909 63 555
Last ned VCF
Jan-Olav Dagfinrud
Jan-Olav Dagfinrud
Salssjef partnersal
Tussa IKT
jan-olav.dagfinrud@tussa.no
Tlf: 70 10 36 36
Mobil: 982 63 220
Last ned VCF