Samhandling
Microsoft Lync

Microsoft Lync

Gjer organisasjonen din meir effektiv med Microsoft Lync.

 • Status-informasjon
 • Lynmeldingar
 • Tale over nettverket
 • Video over nettverket
 • Konferanse

Dette gjev ein ny og betre måte å kommunisere med omverda på.

FORDELAR
 • Auka effektivitet hos dei tilsette
 • Raskare responstider
 • Nye kommunikasjonsmoglegheiter
 • Meir tid til verdiaukande aktivitetar
 • Betre samhandling
 • Enklare å nå rett person til rett tid
Enklare kommunikasjon
Med Lync kan ein på ein meir effektiv måte kommunisere med andre på ulike måtar; chat-funksjon, tale og video. Ein kan dele skjermbilete for å vise presentasjonar eller for å bistå brukarar. I tillegg kan ein delta i konferansar der både video, tale og skjermdeling kan nyttast samstundes.
 
Installasjon - grunnleggjande oppsett
Når vi installerer det grunnleggjande oppsettet vil ein kunne nytte Lync internt i organisasjonen. Denne installasjonen er relativt enkel og vil vere ferdig i løpet av to dagar. Etter ei tids bruk kan ein vurdere om ein ynskjer å utvide installasjonane til å kunne kommunisere eksternt.
 
3-månader support inkludert
I testperioden vil Tussa bistå med support av installasjonen. På den måten sikrar du at løysinga er tilgjengeleg slik at du får testa dette på ein god måte.
 
 
 

Kontakt oss i dag!


Norodd Dyrhovden
Norodd Dyrhovden
Sals-og produktsjef IKT Bedrift
norodd.dyrhovden@tussa.no
Tlf: 70 04 64 64
Mobil: 922 96 776
Last ned VCF
Hallvard Almestad
Hallvard Almestad
IKT-rådgjevar
Tussa IKT
hallvard.almestad@tussa.no
Tlf: 70 04 63 75
Mobil: 909 63 555
Last ned VCF
Jan-Olav Dagfinrud
Jan-Olav Dagfinrud
Salssjef partnersal
Tussa IKT
jan-olav.dagfinrud@tussa.no
Tlf: 70 10 36 36
Mobil: 982 63 220
Last ned VCF