Konsulent

Onsite teknisk støtte og drift

For å etablere gode og stabile IT-løysingar, trengs det ein kontinuitet og eit langsiktig arbeid. Dette kan du sikre deg ved å inngå ein avtale med teknisk support på staden til fast tid.

Vi set saman det omfanget og kompetansenivået som passar bedrifta di, så er du sikra kontinuitet og ein tilgang til høg kompetanse.
 
Døme på avtalar:
 
Avtale om Periodisk vedlikehald av kundeserverar
Sikkerhetspatchar og restart av serverar til fast avtalt tid 1 gong pr. md. Dette gir deg ein oppdatert server med fast restart og helsesjekk med faste intervall. Vi har gode erfaringar med denne tenesta.
 
Avtale om fast oppmøte hos kunde
Avhengig av behov, så avtalar vi eit fast oppmøte anten det er 1 t pr. md. eller det er 2 dagar i veka. Dette gir deg ein føreseieleg og god support-teneste som kan dekkje eit breitt spekter av kompetanseområde.
 
Avtale om avtalt responstid på konsulent
For å sikre bedrifta di rask tilgang til høg teknisk kompetanse, når du treng det, utan å ha eit definert behov kan bedrifta di teikne ei responstidsavtale.
 
 

Kontakt oss i dag!


Norodd Dyrhovden
Norodd Dyrhovden
Sals-og produktsjef IKT Bedrift
Tussa IKT
norodd.dyrhovden@tussa.no
Tlf: 70 04 64 64
Mobil: 922 96 776
Last ned VCF
Hallvard Almestad
Hallvard Almestad
IKT-rådgjevar
Tussa IKT
hallvard.almestad@tussa.no
Tlf: 70 04 63 75
Mobil: 909 63 555
Last ned VCF
Jan-Olav Dagfinrud
Jan-Olav Dagfinrud
Salssjef partnersal
Tussa IKT
jan-olav.dagfinrud@tussa.no
Tlf: 70 10 36 36
Mobil: 982 63 220
Last ned VCF