Konsulent
Tussa ikt konsulenter.jpg

IT-konsulentar med spisskompetanse og lang erfaring

Med eit stort IT-driftsmiljø i ryggen kan vi levere deg dyktige, oppdaterte og lokale konsulentar, med rett kompetanse.

Vi ser på alle kundeforholda våre som eit langsiktig samarbeid som skal vere lønsamt for begge partar. Vi er difor opptekne av å finne gode, varige tekniske løysingar og alltid ha fornøgde kundar.

 

Kontakt oss så hjelper vi bedrifta di med å gjere
dei rette vala!