Innlogging ASP

Oppsett totrinnskontroll i Office 365

2-faktor/totrinnskontroll (populært kalla MFA – Multi Factor Authentication) er viktig for å hindre at uvedkomande skaffar seg tilgong til din konto. Tussa IKT AS anbefaler derfor alle å nytte 2-faktor pålogging for å sikre kontoen sin.
 
Metodane som kan nyttast varierer frå kode på SMS og oppringing på telefon til ein eigen app som ein kan installere på mobiltelefonen der du får eingongskoder og/eller pop-up val om å godkjenne/ikkje godkjenne.
Vi anbefaler å ta i bruk appen Microsoft Authenticator til dette formålet som finnast både til Android baserte telefonar og iOS (Apple).

Nyttige lenkjer:

Konfigurere totrinnskontroll
Logge på Office 365 med totrinnskontroll
Løyse vanlege problem med totrinnskontroll
Bruke Microsoft Authenticator med Office 365
Endre korleis du mottek bekreftelseskoder for totrinnskontroll

 

 
 
2. Du vil bli spurt om å logge deg på, logg deg på med e-postadressa di og passordet ditt. I nokre tilfeller vil du verte sendt vidare for å skrive inn brukarnamn og passord.

3. Bilete under viser dialogboksen som kjem fram når du loggar på.
Vel "Konfigurere det nå"
 
 
4. Vel godkjenningsmetode 
    Vi anbefalar å sette opp Microsoft Authenticator
 

Følg anvisningane for å sette opp dei resterande stega.