IT-drift
Klienthandtering

Klienthandtering

Få effektivt utnytting og kontroll over dei ulike einingane dei tilsette nyttar.

Det vere seg både datamaskinar, mobiltelefonar, skrivarar og anna utstyr som er knytt opp i eit nettverk. Tussa leverer ulike verkty som gjer at du får god og effektiv kontroll på eige utstyr.
 
Kostnadseffektivt og sikkert
Om du nyttar klientane på ein god måte og har god kontroll over kven som nyttar kva til ei kvar tid vil dette vere kostnadseffektivt for bedrifta di. Bedrifta kan på ein god måte ta i bruk nye applikasjonar ved ei sentral utrulling av desse. Oppdateringar av både sikkerheitsløysingar og funksjonalitet vil auke både tryggleiken og nytteverdien. Om du er uhelding og einingar vert stolne eller mist så er det inga fare for tap av informasjon eller tilgang til system.
 

Vi har verktya som gir deg god klienthandtering!