Datautstyr

Kvifor handle i nettbutikken

I nettbutikken vår kan du handle 24/7 innanfor eit rikt vareutval.

I nettbutikken vår får du betre prisar fordi du sjølv gjer jobben
med å  velje ut produkta. Samtidig er det effektivt og ofte får du varene levert allereie neste dag.

Fordelar
  • Open heile døgnet (24/7-365)
  • Du får sjå varene, og samanlikna dei med andre tilsvarande produkt
  • Gode og lett tilgjengelege produktomtalar
  • Funksjonar for å lage seg handlemalar (ny tilsett – eitt varenr. som gir t.d. 5 artiklar) gjer det effektivt
  • God oversikt over tidlegare ordrar, kostnad og innhald i desse
  • Fleire i bedrifta di kan handle, og du kan setje opp godkjenningsrutine slik at du har kostnadskontroll

Velkommen til nettbutikken vår!