Frukostseminar
Frukostseminar banner sikkerheit 660x250.jpg

Har du sikra bedrifta di mot angrep?

2019 var eit år der hacking, personvern og cyberangrep fekk stor mediemerksemd, noko som har auka interessa for cybersikkerheit. 
 
Sett av føremiddagen og få med deg kva vår eigen sikkerheitsekspert, Vigleik Hustadnes, anbefalar.  Vi lanserer nytt sikkerheitsprodukt  og Terje Olsen frå Pedab Norge oppdaterer oss på truslane og trenden.
Frukostseminaret er gratis.
 

 

PROGRAM

08.00 - 08.30 
Registrering og frukost
08.30 - 08.45
Velkommen v / Norodd Dyrhovden
08.45 - 09.15
Alle er utsette for digitale truslar. Kva gjer vi med det?
Vigleik Hustadnes - leiar informasjonssikkerheit TUSSA IKT
"Digitalisering krev god risikostyring". Kva kan små og mellomstore bedrifter gjere for å sikre seg mot cyberangrep?
09.15 - 10.00
Lansering av nytt sikkerheitsprodukt frå TUSSA
Hallvard Almestad, Senior produktrådgivar IT, TUSSA IKT
10.00 -10.30
Truslar og trenden. Sikkerheitsutfordringar i SMB marknaden
Terje Olsen, Pedab Norge
 
 
 
Det vert god tid i etterkant av frukostmøtet for den som ønskjer meir informasjon.