Frukostseminar
Frukostseminar banner sikkerheit 660x250.jpg

Har du sikra bedrifta di mot angrep?

2019 var eit år der hacking, personvern og cyberangrep fekk stor mediemerksemd, noko som har auka interessa for cybersikkerheit. Kundar, tenesteleverandørar og forsikrings-selskap har ulike roller når det gjeld å handtere cyberrisiko.
 
Sett av føremiddagen hos oss og få med deg kva vår eigen sikkerheitsekspert, Vigleik Hustadnes, anbefalar. I tillegg vil Eika Forsikring og Sparebanken Møre dele sine erfaringar.
Frukostseminaret er gratis.
 
 
 

 

PROGRAM

08.00 - 08.30 
Registrering og frukost
08.30 - 08.45
Velkommen v / Norodd Dyrhovden
08.45 - 09.15
Alle er utsette for digitale truslar. Kva gjer vi med det?
Vigleik Hustadnes - leiar informasjonssikkerheit TUSSA IKT
Risikostyring handlar om både sannsynlegheit og konsekvens. Kva kan små og mellomstore bedrifter gjere for å sikre seg mot cyberangrep?
09.15 - 10.00
Er cyberforsikring svaret?
Trond Anders K. Fossum, produktsjef næringsliv Eika Forsikring
- er det mogleg å forsikre seg mot cyberangrep?
- krav til forsikringstakar?
- kva type angrep vert dekt?
10.00 -10.10
Dataangrepsforsikring frå Sparebanken Møre
Chris Erlend Gati, fagansvarleg næringsforsikring
- Sparebanken Møre og cyberforsikring
- kva er relasjonen mellom Sparebanken Møre, Eika og Tussa.
 
 
 
Det vert god tid i etterkant av frukostmøtet for den som ønskjer meir informasjon.