Teikn ein serviceavtale!

Vi tek ein årleg gjennomgang og ser til at installasjonen er trygg og i forskriftsmessig stand. Vi tilbyr internkontroll til næringskundar som eit ledd i kunden sitt krav til å oppfylle internkontrollforskrifta.
 
Tussa Installasjon tilbyr internkontroll elektro til næringskundar som eit ledd i kunden sitt krav til å oppfylle internkontrollforskrifta. Slik kontroll bør utførast årleg, etter nøye risikovurdering av anlegga. Kontrollen omfattar alt frå risikovurdering, synfaring/kontroll av anlegget, stikkprøver/målingar, til dokumentasjon og rapportering. Avvik vert dokumentert med både tekst og bilete. Rapportar og dokumentasjon vert tilgjengeleg i ei systematisert web-løysing.

Ein god avtale om internkontroll elektro vil ofte også kunne utløyse redusert forsikringspremie.

For auka tryggleik inneheld kontrollen ofte termografering av tavler, fordelingar og store forbrukarar.
 
  Les meir om Termografering
 
Kna_Kontakt oss person.png