Lys og lysstyring

Leie- og nødlys

Tussa Installasjon leverer leie- og nødlys til alle typar industri- og offentlege bygg. Anlegget blir prosjektert i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande reglane som gjeld for slike anlegg.
Vi nyttar anerkjende leverandørar på alt utstyr knytt til slike anlegg.