Lys og lysstyring

Eksisterande anlegg

Tussa Installasjon har gjennomført fleire prosjekt der vi har skifta ut gammal og lite effektiv belysningsarmatur. Slike renoveringsprosjekt kan ha ulike omfang alt frå enkel utskifting av enkelt armatur til meir moderne og effektive lyskjelder, til avanserte system der vi kan regulere lysnivået til dømes i forhold til aktivitet og behov. Dette gir gode arbeidsforhold og i mange tilfelle betydelege økonomiske innsparingar.

Ta kontakt for ein gjennomgang av belysningsbehova dine!