Automasjon

SD-anlegg

 
SD-anlegg
Sentral Driftskontrollanlegg er ein fellesnemnar for sentralstyrte driftskontrollanlegg som kontrollerer ventilasjonsanlegget, varmestyring, eventuelt lysstyring i eit bygg og kontrollerer at maksimale effektgrenser vert overhaldne.

Normalt vil eit SD-anlegg bestå av ein PC med skjermstyringsprogram som igjen sender styringssignal ut til dei underordna systema i bygget, som gjerne er kontrollerte av ein eller fleire PLS-nodar.