Fabrikkstyring til Nye Frøyanes

Meir enn 30 frekvensstyrte motordrifter er installerte i nye Frøyanes fabrikkstyring, og som blir kontrollerte av PLS-styringa vår med skjermløysing for parametersetjing og alarmindikering.
 
Alt er levert, montert og idriftsett av Tussa Installasjon AS. (2011/2012).