Automasjon

Dust Collector

Dust Collector 658x640.jpg
 
Dette er eit styresystem for ein såkalla ”Dustcollector” levert til sluttkunde av Shalk Engineering.
 
Dette systemet er utvikla i samarbeid med Shalk, og blir brukt som ein industriell støvutskiljar under lossing av stål. Styresystemet består av ein Simatic S7 PLS med skjerm som er programmert av oss.