Automasjon
Sdanlegg furene 687x340.jpg

Byggautomasjon

 
Vi leverer styringssystem for; Behovsstyrt ventilasjon, varmestyring og regulering, og komplette SD-anlegg som styrer alt av varme, lys, ventilasjon og ved behov overfører data til overordna toppsystem som overvakar mange bygg samtidig.
  

Kontakt oss i dag!