E-post-rettleiingar

E-post

Treng du hjelp til å sette opp ein ny e-postkonto, eller sjekke innstillingane til ein konto du allereie har? Her finn du tips og rettleiingar for oppsett av e-post på mobil og nettbrett.

Sette opp e-post

Skal du sette opp ein ny e-postkonto? Vel rettleiing for di einheit eller e-postprogram under, og følg rettleiinga trinn for trinn!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outlook 2010 | 2013
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du problemer med å sende eller motta e-post?

 

Tekniske innstillingar

 
 

Webmail

Bruker du webmail frå Tussa så har du tilgang til e-post uansett kvar du måtte vere, anten du er heime, på jobb, på ferie, eller andre stadar. Logg deg inn på e-posten din ved å nytte linken "Les e-post" til høgre.